Меню
 • Ua
 • En
 • Ru
 • Ua
 • En
 • Ru
 • Згода про обробку персональних даних

  Користувач сайту Drugstore, виступаючи Суб’єктом персональних даних та виходячи із вимог чинного законодавства Україниу сфері захисту персональних даних, використанням/відвідуванням зазначеного вище сайту та/або заповненням відповідних форм та/або наданням запитуваної інформації та/або проставленням відмітки про надання своєї згоди на обробку персональних даних, де це передбачено, надає МБФ «Альянс громадського здоров’я»(код за ЄДРПОУ 26333816), Володільцеві баз персональних даних (надалі –«Володілець»), згоду на обробку своїх персональних даних згідно мети їх обробки та на умовах,викладених у цій Згоді на обробку персональних даних.

  1. Володільцеві надається згода на автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації обробку персональних даних Суб’єкта персональних даних.

  2. Суб'єкт персональних даних надає згоду Володільцю на обробку всіх та будь-яких персональних даних, з метою, що визначена у цій Згоді, та в обсязі, що повідомляються в будь-якій формі та/або отримуються Володільцем від Суб’єкта персональних даних або третіх осіб, включаючи, але не обмежуючись такими персональними даними:

  3. Мета та цілі обробки персональних даних:

  Персональні дані Суб’єкта персональних даних обробляються Володільцем із метою виконання статутних цілей та завдань Виконавця, укладених договорів та угод, вимог чинного законодавства, а також зметою реалізації відносин, прав та зобов’язань як безпосередньо між Суб'єктом персональних даних та Володільцем, так і у зв'язку із такими відносинами, правами та зобов’язаннями.

  В тому числі, метою обробки персональних даних Суб’єкта персональних даних є забезпечення реалізації:

  4. Суб'єкт персональних даних цим надає Володільцю згоду на вчинення з персональними даними всіх та будь-яких нижче наведених дій (сукупності дій) без додаткового повідомлення чи отримання додаткової згоди Суб'єкта персональних даних:

  5. Права Суб’єкта персональних даних:

  6. Порядок поширення та доступу до персональних даних:

  7. Володілець при здійсненні обробки персональних даних будь-яким способом дотримується умов цієї Згоди, вимог чинного законодавства, Статуту та внутрішніх локальних актів Володільця, та вживає розумних організаційних та технічних заходів для забезпечення конфіденційності та захисту персональних даних, що обробляються.


  8. Персональні дані зберігатимуться протягом строку, необхідного для досягнення зазначених вище мети та цілей обробки таких даних, але в будь-якому випадку не менше 10 років. Персональні дані можуть бути знищені після закінчення строку зберігання або у випадках, передбачених чинним законодавством України. База персональних даних може зберігатися на носіях інформації, які знаходяться як на території України так і поза межами України. Суб'єкт персональних даних має право відкликати дану Згоду або внести зміни до її умов шляхом направлення Володільцю письмового повідомлення не менше ніж за 90 (дев'яносто) днів до передбачуваноїдати відкликання/зміни цієї Згоди. Суб'єкт персональних даних погоджується на те, що протягом зазначеного терміну Володілець не зобов'язаний припиняти/змінювати обробку персональних даних і знищувати персональні дані Суб'єкта персональних даних. Відкликання/зміна умов Згоди не матиме зворотної сили щодо персональних даних, що пройшли обробку до вступу в силу такого відкликання.
  Зворотній зв'язок

  Ідеї, колаборації, історії? Потрібна порада чи консультація? З питань співпраці, отримання профілактичних засобів та будь-яких інших – пиши тут:

  Дякуємо!
  Ваше питання надіслано.

  Ми надамо вам відповідь
  протягом трьох робочих днів.